Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

 

Een notaris dient zijn cliënten te identificeren. Indien sprake is van handelingen die betrekking hebben op witwassen, financiering van terrorisme, of belastingontduiking bestaat onder omstandigheden een meldingsplicht voor de notaris aan de overheid. Meer informatie hierover vind u in bijgaande folder.

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

 

Algemene voorwaarden

 

Download de Algemene Voorwaarden van VHN Notarissen:

 

Algemene voorwaarden (Nederlands)

Conditions generales (Francais)

General terms and conditions (English)