Links

Disclaimer

 

Algemeen

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven. VHN Notarissen heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De inhoud van onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend.

 

 

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan onze website is voor uw eigen rekening en risico. VHN Notarissen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan deze website.

 

 

Links

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door ons gecontroleerd of goedgekeurd. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze links gebruikt.

 

 

Privacystatement

VHN Notarissen respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens, die nodig zijn om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie en offertes, worden opgeslagen in een database. Lees hier onze privacy verklaring.

 

 

Auteursrechten

Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VHN Notarissen worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

 

© VHN Notarissen. Alle rechten voorbehouden.