Download hier

relevante brochures

 

Aankoop van een huis

Verkoop van een huis

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Hypotheek

 

In de hypotheekakte wordt aan de bank zekerheid (of hypotheek) verleend op uw onroerend goed. Tevens worden vaak in die akte afspraken m.b.t. de hypothecaire lening vastgelegd.

 

Als er een levensverzekering gesloten wordt die gekoppeld is aan de hypotheek, kan de notaris u voorlichten over de juiste wijze van afsluiten van die polis, zodat fiscaal een optimaal resultaat bereikt wordt.

De notaris en zijn medewerkers stellen voor u de hypotheekakte op, controleren de eigendomssituatie, de bevoegdheid van de hypotheekgever, verzorgen de benodigde toestemming(en), regelen het financieel verkeer en schrijven de ondertekende akte in bij het kadaster.

 

Uiteraard stemmen zij alles met u af, zodat u precies weet wat u kunt verwachten.

Verder zorgen zij ervoor dat de bank de stukken krijgt waaruit de geldige vestiging blijkt en regelen zij het schrappen van eventuele oude hypotheken.