Download hier

relevante brochures

 

 

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Oprichting Stichting / Vereniging

 

Stichting

Vanouds worden stichtingen voor allerlei goede doelen opgericht. Sinds het begin van de vorige eeuw heeft het gebruik van de stichtingsvorm buiten het gebied van charitatieve doeleinden een enorme vlucht genomen. Met name op het gebied van het maatschappelijk welzijn treft men nu ook (grote) stichtingen aan.

 

Een stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte. De notaris is de aangewezen persoon om de zaken goed voor u te regelen.

 

Vereniging

Nederlanders maken graag en regelmatig gebruik van de mogelijkheid om verenigingen op te richten. Politiek, geloof, levensbeschouwing, dierenliefde, sport, muziek, toneel of milieubescherming, ieder doel kan een reden zijn om in verenigingsverband te gaan samenwerken.

 

U kunt via de notaris een vereniging oprichten of de statuten van een bestaande -niet bij notariële akte opgerichte- vereniging in een notariële akte laten vastleggen.