Download hier

relevante brochures

 

 

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Ontbinding Stichting / Vereniging

 

Er zijn een aantal redenen om een stichting of vereniging te ontbinden, bijvoorbeeld:

 

  • Het vermogen van de stichting is onvoldoende
  • Het doel van de stichting kan niet meer worden bereikt
  • Er zijn geen leden meer om de vereniging in stand te houden
  • Er is geen behoefte meer aan de rechtspersoon
  • De rechtspersoon blijkt niet in staat haar geldelijke verplichtingen te kunnen voldoen

 

Bij de stichting besluit doorgaans het bestuur tot ontbinding, bij de vereniging de algemene ledenvergadering. Van het ontbindingsbesluit wordt opgave gedaan aan de Kamer van Koophandel. Zijn er geen baten of schulden, dan kan de rechtspersoon dadelijk worden uitgeschreven.

Heeft de rechtspersoon nog wel baten of schulden, dan blijft zij na de ontbinding voortbestaan tot aan de vereffening. Gedurende die tijd moet op alle stukken en bescheiden, die van de stichting of vereniging uitgaan, aan de naam worden toegevoegd: ‘in liquidatie’.

 

Overigens gelden er dan nog een aantal vormvoorschriften, waarover de notaris u kan informeren.

 

Een na de afrekening eventueel resterend positief saldo wordt overeenkomstig de statuten uitgekeerd. Het komt ook voor dat de statuten bepalen hoe, en door wie, een bestemming aan een positief saldo wordt gegeven. Bepalen de statuten niet anders, dan komt bij een vereniging een positief saldo toe aan de leden.

 

Na voltooiing van de afhandeling wordt de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven. Boeken en bescheiden dienen nog zeven jaar bewaard te worden.