Samenwonen, partnerschap, trouwen

 

Als u gezamenlijk besluit bij elkaar te gaan wonen, moeten er allerlei zaken geregeld worden. In dit verband gaat het bijvoorbeeld om de keuze tussen huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen.

 

Indien u bijvoorbeeld een eigen onderneming heeft, een groot vermogen of juist schulden, als er internationale aspecten zijn aan uw relatie, dan is goed advies onontbeerlijk en is het opmaken van een contract absoluut aan te raden.

 

Over de gevolgen en voordelen van deze verschillende samenlevingsvormen kunnen wij u prima adviseren.

 

Samenlevingsovereenkomst

 

Een paar dat geen huwelijk of registratie wenst, kan de vermogensrechtelijke gevolgen van de samenleving regelen in een samenlevingscontract. Het gaat vooral om de afspraken tussen de partners onderling.

 

Het samenlevingscontract leidt niet tot algehele gemeenschap van goederen. Evenmin heeft het contract tot gevolg dat de partners erfgenaam van elkaar worden. Daarvoor is altijd een testament nodig.

 

Wat kan er o.a. worden vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst?

 

 • Regelingen t.a.v. de gemeenschappelijke goederen
 • Betaling van de huishoudelijke kosten
 • Eigen woning (bijvoorbeeld wanneer men gaat samenwonen in een woning die door één van de partners reeds is gekocht)
 • Levensverzekeringen
 • Verblijvingsbeding (wat gebeurt er met de gemeenschappelijke goederen in het geval één van de partners komt te overlijden, bijvoorbeeld het behoud van de woning)
 • Pensioenrechten (partnerpensioen)
 • Uit elkaar gaan

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Indien u besluit te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan wilt gaan, dan kan het na overleg wenselijk of noodzakelijk blijken, af te wijken van de algemene wettelijke regels. Wij kunnen u in alle situaties helpen en adviseren welke keuzemogelijkheden u heeft en hoe u die in kunt vullen.

 

In de praktijk zijn huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden grotendeels gelijk.

 

Binnen de grenzen van de wet heeft u een hoge mate van vrijheid om vóór aanvang van het huwelijk of partnerschap uw voorwaarden naar eigen wens en persoonlijke situatie in te richten. U kunt hierin bijvoorbeeld de volgende regelingen laten opnemen:

 

 • Eigendom van privé goederen
 • Verdeling van de kosten van de huishouding
 • Betaling van de premies van levensverzekeringen
 • Verdeling van de pensioenrechten na een mogelijke echtscheiding
 • Een verrekenbeding van inkomsten en/of vermogen

 

Het is ook mogelijk om de voorwaarden tijdens uw huwelijk of partnerschap aan te gaan of te wijzigen. In dat geval liggen de kosten echter hoger en dient de akte te worden goedgekeurd door de rechtbank.

 

Indien u voor uw huwelijk of partnerschap geen voorwaarden hebt laten opmaken, trouwt u in Nederland in principe in algehele gemeenschap van goederen.

 

Vanaf 1 januari 2018 is de wet rondom het aangaan van een huwelijk gewijzigd. Dat u kunt kiezen voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is hetzelfde gebleven, en ook dat u uw huwelijk moet regelen via de burgerlijke stand. De wijziging gaat over het vermogen van de echtgenoten.

Veel mensen denken dat je door de wetswijziging vanzelf ‘op huwelijkse voorwaarden’ trouwt. Maar dat is allerminst het geval. Voor 1 januari was er sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Na het ja-woord was het hele bezit van de echtgenoten gezamenlijk. Zowel het huis als het bedrijf van een van de echtgenoten, maar ook schulden bijvoorbeeld. Na 1 januari geldt dat je nog steeds in gemeenschap van goederen trouwt, maar de gemeenschap is beperkter. Alles wat een echtgenoot voor het huwelijk al had, of door erfenis of schenking tijdens het huwelijk krijgt, blijft privé van die echtgenoot. Wat de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen, gaan zij samen opbouwen.

Wilt u de gevolgen van de nieuwe wet niet? Zorg dan dat u tijdig voor uw huwelijk naar de notaris gaat om in een akte van huwelijkse voorwaarden een andere afspraak vast te leggen.

 

Download hier relevante brochures

 

Samen verder

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen