Veilingen

 

Op een veiling wordt de koop van een onroerend goed anders afgewikkeld dan bij de gangbare ‘onderhandse koop’. Men onderscheidt vrijwillige veilingen en executie-veilingen (deze laatste is in opdracht van de niet betaalde hypotheekbank).De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn bepalend voor de manier waarop de veiling plaatsvindt.

 

Het te veilen onroerend goed wordt op de veiling verkocht aan de hoogste bieder. Deze gebeurtenis wordt door de notaris vastgelegd in een akte: het proces-verbaal van veiling.

 

Wanneer u een huis koopt op een veiling dient u binnen 8 dagen de veilingkosten en het bedrag van de overdrachtsbelasting aan de notaris te betalen.

 

Zodra u (doorgaans binnen 6 weken) ook de koopsom heeft betaald, wordt er wederom een notariële akte opgemaakt: de akte van kwijting voor de koopsom.

 

Pas hierna worden beide akten door de notaris ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster, waarna u officieel eigenaar van het huis bent. De eigendomsoverdracht van een huis is dus niet mogelijk zonder tussenkomst van een notaris. Hij zorgt voor het opstellen en het ondertekenen van de akten die daarvoor nodig zijn.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.veilingnotaris.nl.